Hmatová aktivizace v Domově u fontány

Spektrum klientů, kteří v našem Domově žijí, je velmi pestré, proto je nezbytné, aby také nabídka aktivit pokrývala širokou škálu schopností a dovedností, kterou naši klienti disponují.

Rádi bychom Vám dnes představili smyslovou aktivizaci, kterou využíváme primárně u klientů imobilních. Konkrétně se jedná o stimulaci hmatem, ke které využíváme různé pomůcky. Již dříve jsme Vás seznámili se speciální dekou, na níž je našito několik druhů předmětů, které podněcují klienty k aktivitě, spontánnímu procvičování jemné motoriky a vyvolání pozitivních asociací.

Velmi dobrou zkušenost máme také se závěsnými kapsáři, které jsou přivázány k postranici klientova lůžka a jsou tak okamžitě dostupné. Tyto speciální aktivizační kapsáře obsahují šustivé materiály a předměty různých povrchů a tvarů. Hmatová stimulace se dá ale velmi dobře využít i u mobilních klientů. Dobrým příkladem jsou hmatové lišty, které jsou umístěné na stěně v komfortní výšce, aby se jich klienti mohli dotýkat při chůzi, případně vsedě.

Smyslová aktivizace je důležitá složka komplexní péče především o klienty s onemocněním demence. Podněcuje jejich smysly, probouzí zájem o okolní prostředí a v případě hmatové aktivizace přispívá i k procvičování jemné motoriky a hmatové citlivosti.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.