Kulatý stůl Domova u fontány prolamuje tabuizované téma

U příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby a v rámci Týdne sociálních služeb se dne 2.10.2019 uskutečnilo v prostorách Domova u fontány setkání u kulatého stolu na téma Sociální práce při zajišťování potřeb a přání klientů v paliativní péči s Alzheimerovou chorobou, či jinými typy demence. Cílem tohoto setkání bylo předávání zkušeností, sdělování nových poznatků a sdílení dobré praxe mezi zařízeními, zabývajícími se touto problematikou.

Věříme, že zde předané zkušenosti budou přínosné pro všechny zúčastněné, že v každém příspěvku jsme našli něco zajímavého, co nás přivede na nové myšlenky a nápady, jak zlepšit zajišťování potřeb a přání klientů v posledním období života“ uvedla ředitelka Domova u fontány PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA.

 

Kulatého stolu se zúčastnili pracovníci sociálních zařízení Pardubického a Královéhradeckého kraje. Pozvání přijali i studenti VOŠ Pardubice – Sociální práce.  Pracovníci Domova u fontány se ve svých prezentacích mimo jiné zaměřili na psychologické, sociální i spirituální potřeby seniorů v paliativní péči a představili rituály v paliativní péči v Domově u fontány.

Domov u fontány poskytuje péči seniorům, osobám s onemocněním různými typy demence (specializuje se hlavně na Alzheimerovu chorobu), poskytuje také odlehčovací službu, která pomáhá pečujícím rodinám. Domov u fontány se může pyšnit oceněním Značky kvality, certifikátem Garance péče o ránu a certifikátem Vážka, který uděluje Česká Alzheimerovská společnost. V neposlední řadě se také zaměřuje na rozvoj paliativní péče, aby mohl být oporou i pro klienty v závěru jejich života.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.