Domov u fontány uctil Památku zesnulých

Klienti i zaměstnanci Domova u fontány již tradičně společně uctili Památku zesnulých. Vzpomínková akce se uskutečnila jako každoročně v zahradě Domova u zvoničky a Anděla přání. V Domově je zvykem umožnit klientům i rodině zapálit svíčku za svého blízkého.

Klienti se v zahradě u zvoničky začali scházet před 16 hodinou. Zahradou se nesla poklidná hudba, která umocňovala tuto pietní akci. Pieta byla umocněna přítomností nového faráře pana Dr. Miroslava Paclíka, faráře římskokatolické farnosti Přelouč, který jak doufáme, poctí náš Domov svou přítomností i v dalších letech. Po zapálení svíček se zvonička rozzářila a projasnila tak chladnou podvečerní zahradu Domova.

   

Setkávání u Zvoničky a Anděla splněných přání  v našem parku, patří  k tradici Domova od roku 2010.  Tato setkání  s pronesenou modlitbou, zapalováním svíček a vzpomínáním, nejsou jen projevem úcty k těm, kteří  mezi námi již nejsou, ale mají, dle mého názoru,  i další lidský rozměr i pro nás ostatní. Mám tím  na mysli především  naše obyvatele, kteří  vidí a vědí, že vzpomínání a úcta k nim v Domově zůstává,  i když oni už tu nebudou.“ uvedla ředitelka Domova u fontány PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA.

   

Domov u fontány poskytuje péči seniorům, osobám s onemocněním různými typy demence (specializuje se hlavně na Alzheimerovu chorobu), poskytuje také odlehčovací službu, která pomáhá pečujícím rodinám. Domov u fontány se může pyšnit oceněním Značky kvality, certifikátem Garance péče o ránu a certifikátem Vážka, který uděluje Česká Alzheimerovská společnost. V neposlední řadě se také zaměřuje na rozvoj paliativní péče, aby mohl být oporou i pro klienty v závěru jejich života.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.