Paliativní péče a co od ní očekávat

V poslední době v našem Domově často slýcháme pojem paliativní péče. Pro mnohé je to termín nový a neznámý, proto bych Vás chtěla seznámit s tím, co tato péče obnáší, a především, co přináší našim klientům.

Dovolte mi nejprve citovat odbornou literaturu. Ta popisuje paliativní péči jako „komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou klientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat klientovu důstojnost poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče nemá za cíl smrt urychlovat ani oddalovat a může být poskytována zároveň s léčebnou péčí.“ Toto je základní definice určená pro odborníky. Já bych Vám na následujících řádcích chtěla přiblížit, co tato péče znamená pro naše klienty.

My všichni máme určitou představu o tom, jak bychom chtěli prožít stáří. Většina z nás by si přála žít aktivní život až do posledních chvil. To se bohužel nevyplní každému. Když nás začnou síly opouštět, ať už z důvodu vysokého věku nebo nemoci, je nezbytné, aby se o nás někdo postaral. Buď potřebnou péči nalezneme v kruhu své rodiny, nebo jsou tu sociální služby, jako je náš Domov, kde se o nás postarají.

V Domově u fontány je poskytována široká škála služeb. Tou nejnovější, o které se nyní velmi často hovoří, je právě paliativní péče. Tuto péči navrhuje lékař klientovi ve chvíli, kdy by ho další léčba pouze vysilovala a různé lékařské procedury by pro něj znamenaly více trápení než užitku. Rozhodne-li se klient pro paliativní péči, jsou léčebné úkony omezeny, nebo zcela ukončeny, a péče ošetřujícího personálu se zaměřuje zejména na to, aby klient neměl bolesti, nedocházelo ke vzniku proleženin, neměl dušnost, neprožíval úzkost, neklid či jiné nepříjemné pocity. V tomto období jsou pro klienta důležité, více než kdy jindy, kontakty a dobré vztahy s blízkými, respektování jeho přání a pomoc při jejich realizaci.

Tímto se také dostáváme k dalšímu velmi důležitému tématu, který je s paliativní péčí úzce provázán. Máme na mysli tzv. Dříve vyslovené přání.  Jedná se o dokument, ve kterém klient sdělí, jakou péči si přeje, případně nepřeje zajišťovat v době, kdy o sobě již nebude schopný rozhodovat. Může například vyslovit přání, že si nepřeje být v závěrečné fázi svého života transportován do nemocnice, nebo být podroben různým lékařským zákrokům, že nechce být napojen na přístroje životní podpory apod. Také má právo vyslovit, kdo z jeho blízkých má právo o něm rozhodovat ve chvíli, kdy on sám nebude schopen. Tento dokument je opatřen ověřeným podpisem klienta a zdravotní personál, pečovatelé i rodina musí jeho vyslovená přání respektovat.

Abychom mohli být pro klienty dobrými pečovateli i v posledních chvílích, prochází naši zaměstnanci školeními a semináři, které se zaměřují na poskytování péče v závěru života. Chceme, aby se na nás mohli klienti spolehnout nejen ve chvílích, kdy jsou relativně v dobré kondici, ale abychom jim byli oporou i v době, kdy je síly začnou opouštět. Máte-li po přečtení tohoto článku ještě další otázky či nejasnosti, neváhejte se obrátit na personál Domova, který Vám na Vaše dotazy ochotně odpoví.

Autor článku: Lenka Jelínková, všeobecná sestra

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.