V Domově u fontány ví, jak správně pečovat o klienty, jejichž životní pouť končí

Domov u fontány získal certifikát paliativního přístupu v sociálních službách a tím prokázal, že dokáže zajistit kvalitní, odbornou a citlivou péči klientům také ve chvíli, kdy se přiblíží závěr jejich života.

V Domově u fontány chtějí poskytovat péči svým seniorům komplexně. Co to konkrétně znamená, přiblížila ředitelka Domova Danuše Fomiczewová: „Zajistit klientům příjemné a pohodlné žití, vnímáme jako samozřejmost, ale na zajištění klidného a bezbolestného odcházení našich obyvatel z tohoto světa, jsme dlouho, v mnoha směrech, připraveni nebyli. Přestože smrt patří neodmyslitelně k našim životům, zvláště ve vysokém seniorském věku, nějak podvědomě se jí snažíme ve svých myslích potlačit. V posledních pěti letech jsme vynaložili opravdu nemalé úsilí na to, abychom tabu umírání a smrti mezi zaměstnanci „odblokovali“ a společnými silami nastavili funkční procesy i v této oblasti.“

Aby si vedení Domova ověřilo, že se v otázce paliativní péče vydali správným směrem, rozhodli se podstoupit dobrovolný audit, který má za úkol zhodnotit úroveň poskytované obecné paliativní péče. Tento audit realizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. K jeho dosažení je třeba zpracovat mnoho postupů a materiálů, které jsou v praxi ověřovány. Na základě jejich realizace a plnění lze udělit dvě úrovně certifikace – základní nebo rozšířenou. Dosud v ČR podstoupila toto hodnocení jen čtyři zařízení v sociálních službách. Tři z nich byla zařízení pilotní, jež měla výhodu v odborném vedení a vzájemném sdílení svých zkušeností. Čtvrté, Domov u fontány v Přelouči, pracoval zcela samostatně na základě zpracované metodiky z pilotního projektu. Při závěrečném hodnocení obdržel 95 ze 105 bodů, čímž potvrdil vysokou profesionalitu v péči o klienty v terminálním stádiu života. Od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR si tak ředitelka Domova 12. února slavnostně převzala osvědčení o provedení rozšířené certifikace paliativního přístupu.

„Téma poskytování paliativního přístupu je u nás aktuální zejména proto, že většinu obyvatel Domova doprovází na konci jejich životní pouti právě naši zaměstnanci. Spolupráce mezi klientem, lékařem, rodinou a námi je v tomto procesu neodmyslitelná,“ dodala ředitelka Domova u fontány.

Zpráva o nově získaném certifikátu velice potěšila i člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor, Pavla Šotolu: „Zaměstnanci Domova u fontány mají můj velký obdiv a respekt. To, že je Domov vlastníkem dalšího významného certifikátu, je především ocenění jejich náročné práce. Nejenže musí skvěle zvládnout každodenní péči o klienty, ale nemalé nároky jsou kladeny také na jejich znalosti různorodých a specifických potřeb klientů Domova.“

Kromě nově získaného certifikátu paliativního přístupu v sociálních službách je Domov u fontány držitelem dalších významných ocenění. Patří mezi držitele certifikátu Vážka®, který uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí. Od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR obdržel Domov u fontány certifikát Značka kvality s pěti hvězdami, což je největší možné ocenění potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Od roku 2015 je také držitelem certifikátu Garance péče o ránu. Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, ve kterém poskytují pobytové služby seniorům a osobám s onemocněním demence. Od roku 2016 mohou dále pečující rodiny využít odlehčovací službu.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.