Děkujeme Vám za roušky – pomáhají chránit zdraví našich klientů

Současná situace opět prokázala, že je mezi námi mnoho nezištných lidí, kteří věnují svůj čas i um na to, aby pomohli tam, kde je to třeba.

Velice děkujeme všem skvělým lidem, kteří pro nás ušili nebo jiným způsobem zajistili roušky, které nám pomáhají chránit to nejcennější – zdraví našich klientů!

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat:

paní Lence Jelínkové paní Haně Čápové
paní Šoltové paní Kláře Najdekrové
paní Gamperové paní Stanislavě Tůmové
paní Nele Kvapilové paní Martině Steklé
paní Marii Hrubanové paní Mgr. Drahomíře Čáslavkové
paní Markové Hruboňové paní Gregorové za firmu CEDR
paní Lucii Ždímalové městu Přelouč
firmě DOPOS rodinám našich klientů

Zvláštní poděkování na závěr směřujeme k členům facebookové skupiny Roušky pro Přelouč a okolí! Pomáháme si na vzájem, od které jsme z rukou paní Turkové převzali 240 roušek.

Děkujeme, že jste v této nelehké situaci s námi a hledáte způsoby, jak nám pomoci. Velmi si toho vážíme.

Vedení Domova u fontány

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.