Život v Domově se v době karantény nezastavil

Život v našem Domově plynul v době karantény dál, jen jinak – zrušena sice byla nasmlouvaná vystoupení a návštěvy z „venkovního světa“, ale naši zaměstnanci kromě zajištění běžné péče přicházeli s nápady, jak klienty zabavit, potěšit a zpříjemnit jim chvíle bez rodiny a blízkých.

V době probíhající karantény jsme pro naše klienty připravili např. oslavu Velikonoc, přelet čarodějnic, oslavu Prvního máje a veselé byly i dny úplně všední.

V poslední době se nám velmi osvědčila jedna novinka. Zajímá Vás, o co jde?

Jedná se o rozhlasové relace, které pro klienty připravují sociální pracovníci. Ranní vysílání jsou zaměřena na aktuální témata ve společnosti, ale jsou to i písničky na přání klientů či zaměstnanců. Své posluchače si našla i odpolední vysílání, kdy je klientům reprodukována četba na pokračování nebo pořady se spirituální tematikou.

Jarní počasí nám také umožnilo spolu s klienty osázet terasy jednotlivých oddělení, kde za příjemného počasí tráví svůj čas. Celý prostor je najednou mnohem útulnější a čas zde strávený těší zase o kousek víc.

S pomocí dobrovolníků z řad široké veřejnosti jsme opakovaně mohli využít naší útulné rozlehlé zahrady, kam jsme se vydali i s klienty upoutanými na lůžko, kteří se ven bez naší pomoci nedostanou.

 

Volná odpoledne jsme si dále dokázali zpříjemnit např. zpěvem lidových písní nebo hrou na housle, kterou ovládá naše pečovatelka paní Kučerová a neostýchá se vystupovat na oddělení pro potěchu našich obyvatel.

Neopomněli jsme ani oblíbené tvoření, které je kromě jiného přínosné pro zachování a rozvoj jemné motoriky – s klienty se zdobila velikonoční vajíčka, vyráběly se létající čarodějnice či jarní motýlci.

Tímto drobným shrnutím děkujeme všem, kteří se na aktivitách podílejí a pomáhají zpříjemnit volné chvilky našim obyvatelům.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.