DŮLEŽITÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVY

Milé rodiny a blízcí našich klientů,

na základě rozhodnutí Vlády České republiky jsou i v našem Domově od 25. května 2020 povoleny návštěvy. Jsme velice rádi, že se naši klienti budou moci po mnoha týdnech odloučení znovu setkat se svými nejbližšími. Zároveň cítíme velkou zodpovědnost za zdraví našich obyvatel i našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni, kteří se do našeho Domova vypraví, respektovali následující pravidla:

 1. Svou návštěvu naplánujte v návštěvní době, která je stanovena následovně:
 • Po-Pá: dopoledne 9:00-10:30 a odpoledne 15:00-17:00
 • So-Ne: 14:00 – 16:30
 1. Vstupovat do Domova je možné pouze hlavním vchodem.
 2. Své blízké v našem Domově navštivte, prosím, pouze nemáte-li příznaky nachlazení či chřipky. Při vstupu do Domova Vám pracovník na recepci změří teplotu a v případě, že Vaše teplota bude 37 a více, nebudeme Vám moci návštěvu umožnit. Dále budete pracovníkem na recepci vyzváni, abyste vyplnili a podepsali čestné prohlášení o svém zdravotním stavu. Toto čestné prohlášení je k nahlédnutí zde – s ohledem na jeho rozsah (4 strany) doporučujeme, abyste se s ním seznámili ještě před vstupem do Domova. 
 3. Počet návštěvníků v jednom čase pro jednoho klienta je omezen na dvě osoby, z nichž žádná nesmí být mladší 15 let.
 4. Návštěvy budou povoleny pouze osobám v roušce – roušku si, prosím, ponechte i při setkáních s klienty našeho Domova. Pokud to zdravotní a mentální stav klienta umožňuje, doporučujeme roušku také u něj.
 5. Všichni příchozí si musí před vstupem do Domova vydezinfikovat ruce – dezinfekce je k dispozici ve vstupní hale.
 6. Dodržujte rozestupy 2 metry mezi ostatními návštěvami.

Výše zmíněná opatření je nezbytné dodržovat, abychom mohli i nadále zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty i zaměstnance. Vezměte, prosím, na vědomí, že nastavená pravidla se vyvíjejí dle aktuálních statistik Ministerstva zdravotnictví a mohou se změnit. Pokud k tomu dojde, budeme Vás informovat prostřednictvím Facebooku a na těchto webových stránkách.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO SETKÁVÁNÍ

Zásady pro pohyb návštěv po Domově:

 • Dodržujte rozestupy 2 metry s ostatními návštěvami.
 • Přednostně využívejte k setkávání venkovní prostory:  Pokud to lze, doporučujeme uskutečňovat návštěvy především v zahradě, na terasách oddělení, dále je možné využít společenský prostor na oddělení, mezipatro (nutné dodržet rozestupy mezi jednotlivými skupinami) a výjimečně na pokoji klienta.
 • Vstup do zahrady: Do zahrady lze vstoupit pouze jižní terasou – vstup se nachází v přízemí.
 • Využívání výtahu: V případě, že budete potřebovat použít výtah, vstupuje do prostoru výtahu vždy 1 klient se svým doprovodem.  
 • Místa zakázaná pro setkávání: Místa běžně určená k návštěvám (Selská jizba, Egroterapie, Prouskovna a prostor u hl. vchodu- tzv. vestibul) jsou do odvolání nepřístupná pro návštěvy.

Zásady pro pohyb návštěv na odděleních:

 • Koordinaci návštěv budou zajišťovat pracovníci jednotlivých oddělení u klientů, kteří nemohou ze zdravotních důvodů uskutečnit návštěvu na zahradě.
 • V těchto případech lze využít společenský prostor na oddělení, mezipatro (nutné dodržet rozestupy mezi jednotlivými skupinami) a pokoj klienta (pokud nebude možné druhého klienta na dobu návštěvy přemístit, bude použita zástěna). 

Děkujeme Vám za důsledné dodržování výše uvedených zásad. Jedině tak dokážeme ochránit zdraví Vašich nejbližších.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.