BUDOUCÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VÝZNAMNÉHO ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V PARDUBICKÉM KRAJI

Milí příznivci našeho Domova,

současná epidemiologická situace nás nabádá k tomu, abychom zůstali obezřetní a byli jsme dopředu připraveni na dny náročnější, které mohou přijít. Proto jsme raději s předstihem připravili pravidla pro setkávání našich klientů s jejich blízkými, která vejdou v platnost, pokud by došlo k dalšímu významnému zhoršení epidemiologické situace v našem kraji.

V takovém případě by byla pravidla nastavena následovně:

  • návštěvní doba bude každý den v čase 15:00  –  16 hodin,
  • návštěvy budou probíhat výhradně v prostorách jídelny, jejíž prostory budou každý den po návštěvní době vydezinfikovány,
  • pro zajištění ochranné osobní zóny 2 metry mezi jednotlivými návštěvami bude nezbytné si návštěvu dopředu rezervovat u pracovníka Domova (jméno i číslo zveřejníme v den platnosti těchto pravidel)
  • délka jedné návštěvy je stanovena optimálně na 30 minut (s ohledem na kapacitu prostor v jídelně), pokud to počet nahlášených rezervací v daný den dovolí, může návštěva trvat po dobu celé hodiny,
  • výjimku bude možné udělit u klientů v terminálním stádiu nemoci, neboť považujeme za morální povinnost umožnit návštěvám setkat se se svým blízkým v jeho posledních chvílích.

Nastavení těchto pravidel je pro nás cestou, jak alespoň v omezené míře zachovat možnost návštěv v našem Domově pro případ, kdyby se epidemiologická situace v našem kraji významně zhoršila (budeme vycházet z informací od krajské hygienické stanice). Pevně doufáme, že doba, kdy bude nutné uvést výše uvedená pravidla v platnost, není příliš blízko.

Předem děkujeme za Vaše porozumění.

Krizový štáb Domova u fontány

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.