COVID-19 V DOMOVĚ U FONTÁNY – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí přátelé našeho Domova,

pokud sledujete naše stránky pravidelně, jistě Vám neunikla informace, že jsme museli náš Domov uzavřít veřejnosti z důvodu pozitivní nákazy COVID-19 u jednoho z našich zaměstnanců (následně i dle nařízení MZ) . Okamžitě jsme se spojili s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích  a nastavili nezbytná bariérová opatření proti šíření nemoci. Celý Domov byl také opakovaně plošně vydezinfikován odbornou firmou. I přes všechna tato opatření se nám tentokrát nepodařilo udržet vir úplně pod kontrolou.

Aktuálně testy odhalily COVID-19 u 20 klientů z 83 testovaných. Většina klientů nemá vážné zdravotní komplikace a nevyžadují hospitalizaci v nemocnici, za což jsme velmi rádi. Rodinní příslušníci klientů, kteří onemocněli COVID-19, jsou o zdravotním stavu svého blízkého informováni.

Z 59 testovaných zaměstnanců byl výsledek testu na COVID-19 pozitivní u 15. Bez ohledu na to, zda jsou tito zaměstnanci nemocní nebo bezpříznakoví, mají povinnou karanténu a nemohou vykonávat svou práci. K těmto zaměstnancům pak přibyli i Ti, kteří se musejí starat o své děti z důvodů zavření škol.

I přes všechny ne úplně pozitivní informace, které jsme Vám nyní sdělili, Vám chceme říci, že péči o klienty zatím zvládáme v plném rozsahu a našim klientům se dostává všeho nezbytného, co pro své spokojené žití v Domově potřebují. Nicméně nevylučujeme, že se na Vás v budoucnu neobrátíme o pomoc, dojde-li k dalšímu významnému poklesu v počtech zaměstnanců.

Děkujeme Vám za Vaši podporu, která je pro nás vždy velmi posilující.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.