Vzpomínkami na deprese a úzkost

Pan D. žil dosud s manželkou, ale pro jeho onemocnění není rodina schopna zajistit dostatečnou péči. Vazba pana D. na manželku je silná a odloučení v něm vzbuzovalo úzkost. Projevovala se depresemi, plačtivostí a zvýšením dezorientace. Téměř denně a v téměř stejný čas pan D. bloudil bezradný po Domově a rozrušeně sděloval, že manželce neřekl o tom, že odchází z domu a ona jej teď jistě hledá.

Rozhovorem s manželkou pana D. a studiem informací z životního příběhu pana D. bylo zjištěno, že významnou etapou jeho života bylo zaměstnání v armádě a město, kde v té době žil.

Zaměstnanci proto ve spolupráci s rodinou sestavili album s fotografiemi z doby zaměstnání v armádě a záběry Rimavské Soboty, na kterou tak rád vzpomíná. Nad albem s panem D. vzpomínají a vypráví si nejenom ve chvílích jeho úzkosti, ale zejména v době, kdy prožívá depresivní stavy. Pan D. vždy takříkajíc ožije a zapomene na aktuální starosti. Velmi ho baví vyprávět o městě, snaží se popisovat budovy a vysvětlovat jejich význam a často si vybaví i konkrétní detaily. I krátký rozhovor na toto téma jej uklidní a vyloudí mu na tváři úsměv. Vzpomínání nemá vliv jen na jeho psychiku, ale projevuje se i v jeho pohyblivosti. V psychické pohodě je pan D. schopen ujít vzdálenost v Domově, jakou za jiných okolností není schopen zdolat a už vůbec ne bez francouzských holí nebo chodítka.

V případě pana D. se prokázalo, jak má psychický stav vliv na motivaci k samostatnosti i mobilitě. Udržovat naše klienty v psychické pohodě tak přispívá ke zlepšování jejich celkového stavu.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.