Individuální přístup/péče? Co to je?

V oblasti sociální péče se často používá výraz „individuální přístup nebo individuální péče“. Co se za ním skutečně skrývá, nám pomůže odhalit příběh paní V.

Paní V. je 85 let, má jednoho syna a z důvodu její zdravotní i sociální situace byla přijata do našeho Domova. Vzhledem ke zdravotnímu stavu byla upoutána na lůžko a odmítala veškeré nabídky na různé činnosti, komunikaci a společenský kontakt a to i přes veškerou podporu ze strany syna. Paní V. byla velmi uzavřená a při komunikaci bylo jejím slovům jen těžce rozumět.

Přizpůsobením úkonů péče přímo tzv. „na tělo“ paní V. s motivačními prvky (např. popsání poliček ve skříni a přidání fotografií k jednotlivým druhům ošacení) a motivací k opuštění pokoje s podporou příběhu (např. prohlídka rekonstruovaného oddělení) zlepšilo adaptaci paní V. a zvýšilo zájem o společenský život a kontakt se spolubydlícími. Po malých krůčcích se dařilo paní V. vysazovat do speciálního křesla a po nějaké době dokonce navštívit prostor ve společenském prostoru na oddělení. To, co je zde popsáno jednou větou si vyžádalo svůj čas, ale dnes paní V. působí klidně a spokojeně, pravidelně opouští svůj pokoj a udržuje kontakt se zaměstnanci i spolubydlícími. Také v komunikaci došlo k posunu a jejím slovům je již lépe rozumět.

Individuální přístup k poskytované péči a zájem zaměstnanců jsou základem lidského porozumění, úcty a respektu vůči důstojnému stáří.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.