Dobrovolnictví

print

DSC_0547_upr_vs2

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci"
 Seneca

Dobrovolníci v Domově u fontány

Kdo je dobrovDobrovolnice s klientkouolník? Dobrovolník je člověk, který nad rámec svých povinností, ve svém volném čase, využívá své dovednosti, znalosti, zkušenosti a otevřené srdce ku prospěchu těch, kdo potřebují pomoc.

cestne_uznani_dufDomov u fontány se neustále snaží zlepšovat a zkvalitňovat život svých klientů. Kromě nezbytných investic nám v tomto snažení pomáhají i dobrovolníci. Za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc získal Domov u fontány v rámci projektu Dobrá duše čestné uznání. Čestné uznání převzala od Taťány Kuchařové také Marie Vaníčková, která díky svému pozitivnímu přístupu k životu dokáže povznést náladu nejedné naší klientky. Více se můžete dočíst ZDE.

Dobrovolnická činnost je jedním ze způsobů, jak smysluplně využít volný čas a ještě k tomu přispět dobré věci.

Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem přeloučské Charity jsme připravili zájemcům o dobrovolnickou činnost v tomto směru spoustu příležitostí k uplatnění:

 • společník nejen u lůžka
 • doprovázení při vycházkách v areálu Domova i mimo něj
 • doprovázení klienta k lékaři
 • individuální, skupinové aktivizační činnosti
 • hraní společenských her
 • pomoc s výzdobou Domova
 • pomoc při jednorázových akcích
 • muzicírování
 • canisterapie
 • vytváření propagačních materiálů
 • pomoc při úpravě areálu Domova
 • nápadů samotných dobrovolníků

To vše podle našich zkušeností pomáhá našim klientům překonávat skutečnost, že jsou odkázáni na pomoc jiné osoby a nemohou trávit podzim života ve svém vlastním domově. Dobrovolník se může v Domově u fontány uplatnit i v činnostech nesouvisejících přímo s klientem. Přivítáme mezi námi i ty zájemce, kteří by byli ochotni spolupracovat např. na vytváření propagačních materiálů, pomohli s úpravou zahrady, natíráním plotu, laviček, popř. pomohli při organizaci jednorázových akcí, apod. Výčet aktivit může být daleko delší, záleží na Vašich nápadech a ochotě se o ně s námi podělit.

Domov u fontány Charita Přelouč
Libušina 1060
Bc. Marie Hrubanová
Tel: 466 959 166, 601 331 776
Email: marie.hrubanova@domovufontany.cz
Masarykovo nám. 48, Přelouč
Ing. Mgr. Zdena Kumstýřová
Tel: 466 958 107, 731 402 371
Email: charita.prelouc@gmail.com
https://www.domovufontany.cz/data/_text/000055/dobrovolnici2.jpg