Finanční dar

print

Finanční dary je možné složit v pokladně Domova nebo jej zaslat na č. ú. 78-9169960227/0100, bankovní spojení KB Přelouč.