Tiskové zprávy

print

Domov u fontány se loučil s létem

Domov u fontány uspořádal opět na sklonku léta akci s příznačným názvem „Loučení s létem“. Tato akce se těší velké oblibě klientů Domova i široké veřejnosti, čímž přirozeně dochází k  propojení vnitřního světa Domova s tím „tam venku“.

„Letošní ročník byl výjimečný především tím, že jsme slavnostně přestřihli pásku u nově vybudovaných zahradních altánů, které byly zbudovány za významného přispění Pardubického kraje a celé řady soukromých dárců, kterým jsme tímto veřejně poděkovali“ sdělila ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Pozvání na slavnostní přestřižení pásky i kulturní program přijala celá řada významných hostů jako například senátorka Miluše Horská, senátor Radko Martínek, starostové obcí a také člen Rady Pardubického kraje Pavel Šotola. „Velmi děkuji všem dárcům a dobrovolníkům, kteří pomáhají v Domově u fontány. Díky jejich přispění můžeme v Domově zlepšovat prostředí pro seniory a zároveň se jim dostává potřebné pozornosti. Všech těchto obětavých lidí si velmi vážím“, dodal radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje věnující se seniorům a to již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním demence nové trendy a koncepční přístupy. V současné době se specializuje především na poskytování péče seniorům s onemocněním demence. V oblasti kvality získal Domov certifikát kvality Vážka (péče o lidi s onemocněním demence), Značka kvality a Garance péče o ránu. Domov provozuje také odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro seniory a seniorské záležitosti.

Více na www.domovufontany.cz
Kontakt: PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.:724496027
email: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz


 

V Domově u fontány napsali dětem pohádku

Domov u fontány se opětovně zapojil do aktivity Pardubického kraje směřované k dětem, které odchází do adoptivních rodin a dětem, které byly nalezeny v baby boxu. Klienti pro ně vymysleli pohádku a připravili malé dárky.

„Před třemi lety Pardubický kraj oslovil své příspěvkové organizace, aby se pokusily navrhnout dárky, které by klienti sociálních služeb vyrobili a následně darovali dětem, které odchází z ústavní péče do péče pěstounů či adoptivních rodičů. Tuto výzvu u nás v Domově přijali nadšeně nejen klienti, ale i zaměstnanci Domova. Byla jsem moc ráda, že zvítězil náš návrh,“ uvedla ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.

Adopcí (osvojením) přijímají adoptivní rodiče dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Dítě tak zahajuje novou etapu svého života, včetně získání nového příjmení, a pokud mají osvojitelé zájem, i křestního jména. Klienti Domova u fontány pro děti napsali pohádku a společnými silami ušili plyšové medvídky. Dárky uložili do dětských kufříků spolu s přáním hodně štěstí do nové cesty životem.

„Díky rostoucímu počtu pěstounů, a to jak dlouhodobých, tak i na přechodnou dobu může více dětí nalézt domov přímo v rodině, což je pro jejich další rozvoj zcela klíčové,“ řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor a pokračoval: „Tento milý dárek je symbolickým předáním životních zkušeností i lásky, se kterou byl vyroben, do rukou těch, kteří ji teď nejvíce potřebují. Je to krásné mezigenerační gesto.“

Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje, věnující se seniorům a to již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením, přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním demence nové trendy a koncepční přístupy. V současné době je uznávaným „odborníkem“ především na poskytování péče seniorům s onemocněním demence. V oblasti kvality Domov získal certifikáty kvality Vážka (péče o lidi s onemocněním demence), Značka kvality a Garance péče o ránu. Domov provozuje také odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro seniory a seniorské záležitosti.

Více na www.domovufontany.cz
Kontakt:
PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.: 724 496 027
email: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz


V Domově u fontány nově jednolůžkové pokoje

Přeloučský domov pro seniory a domov se zvláštním režimem – Domov u fontány – rozšíří v roce 2016 svou nabídku ubytovacích služeb i o jednolůžkové pokoje. Stane se tak díky další fázi rekonstrukce budovy, v rámci které budou upravena další dvě oddělení tak, aby vznikly lepší a komfortnější podmínky pro bydlení klientů.

„Cílem naší organizace je nabízet kvalitní služby našim klientům a neustále je zlepšovat. Jako ředitelka Domova proto stále sleduji nové trendy v péči o seniory, které se snažím uplatňovat v našem zařízení. Dlouhodobě vím, že mnozí z našich klientů i žadatelů by rádi uvítali bydlení v jednolůžkových pokojích. Jsem proto velmi ráda, že díky finanční podpoře našeho zřizovatele, Pardubického kraje, můžeme v blízké budoucnosti jejich očekávání naplnit.“ uvedla ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Stejně jako v předchozí fázi rekonstrukce vznikne na „nových“ odděleních bezbariérová koupelna s WC společná vždy pro 2 pokoje. Kromě jednoho společenského prostoru vzniknou tyto prostory dva, vždy na začátku a na konci daného oddělení, čímž se zvýší uživatelský komfort společenských prostor. V nových odděleních budou uplatněny moderní prvky péče o osoby s Alzheimerovou demencí, především s ohledem na jejich pohodlí a bezpečí.

„Rekonstrukce bude probíhat opět po dvou patrech a z tohoto důvodu byl od 1. dubna 2015 pozastaven příjem nových klientů tak, aby prostory byly ke konci roku připraveny k rekonstrukci při zachování kvality bydlení pro stávající klienty. Věřím, že noví žadatelé zůstanou Domovu nakloněni a odměnou za jejich čekání jim bude komfortní bydlení a kvalitní péče“ dodal radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje věnující se seniorům již od roku 1964. V poslední době jsou sociální služby poskytovány nejen seniorům, ale Domov se specializuje na poskytování péče seniorům s Alzheimerovou demencí. Kvalita péče o osoby s demencí byla oceněna auditem kvality „Vážka“ udělovaným Českou alzheimerovskou společností, který Domov získal jako jediný v Pardubickém kraji a auditem Značka kvality udělované Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky a to s nejlepším hodnocením ze všech domovů v Pardubickém kraji. V ošetřovatelské péči Domov získal certifikát Garance péče o ránu a to jako jediný v ČR.

Více na www.domovufontany.cz
Kontakt:
PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.: 724 496 027
email: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz


Stavbaři opět v Domově u fontány v Přelouči

V pondělí 13. ledna 2014 předal Domov u fontány další dvě oddělení stavbařům k úplné rekonstrukci. Rekonstrukce má přinést zvýšení komfortu ubytování uživatelům, ale i zvýšit kvalitu poskytované péče seniorům a seniorům s onemocněním demence.
„Domov u fontány, Váš bezpečný přístav. Tímto sloganem vyjadřujeme náš cíl, aby se u nás obyvatelé cítili bezpečně a spokojeně. Jsme moderní zařízení, kterému záleží na tom, v jakém prostředí a jakým způsobem zajišťujemepéči.Velmi si vážím podpory našeho zřizovatele, Pardubického kraje, který velkou měrou na rekonstrukci Domova přispěl. Díky efektivnímu zacházení se zdroji financujeme rekonstrukci částečně z vlastních úspor.“ uvedla ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.
Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje, věnující se seniorům již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením. Domov již od roku 2010 provádí modernizaci budovy. Dostavěly se evakuační terasy, Domov se dočkal nových oken a zateplení včetně nového pláště a v roce 2012 byla dokončena první etapa rekonstrukce. Nyní má Domov zrekonstruovaná dvě oddělení a přibližně v polovině roku budou uživatelům předána další dvě. Při rekonstrukci byly uplatněny moderní poznatky v oblasti péče a zkušenosti načerpané v Holandsku.
„První část rekonstrukce Domova se velmi vydařila, což vyjádřili odborníci z oblasti sociální péče, ale i naši přátelé z Holandské organizace. Stavebníci musí respektovat určitá pravidla, aby uživatelé Domova byli stavebními pracemianepohodlím omezeni co nejméně. Věřím, že i druhou etapu rekonstrukce zvládneme dobře.“ dodala ředitelka Fomiczewová.
Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Poskytuje pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro seniory a seniorské záležitosti. V Domově žijí senioři, kteří již vzhledem ke svému věku nebo hendikepu, nemohou žít ve svých domácnostech.
Více na www.domovufontany.cz
Kontakt:
PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.: 724 496 027
email: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz


Vernisáž obrazů v Domově u fontány v Přelouči

Domov u fontány, bezpečný přístav pro seniory a seniory s onemocněním demence, pořádá dne 11. 12. 2013 v 17:30 hod slavnostní vernisáž obrazů místního výtvarníka Josefa Dvořáka.
„Domov u fontány není pouhým poskytovatelem sociálních služeb, ale snaží se být součástí veřejného života ve městě a okolí. Proto připravujeme akce směřované nejenom k našim klientům, ale i pro širokou veřejnost. Vernisáž obrazů a jejich výstava je v Domově již druhou v pořadí. Naším záměrem je zpříjemnit obyvatelům Domova prostředí, přivést do Domova umění a za ním i širokou veřejnost,“ uvedla ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.
Vernisáž, které se zúčastní významní hosté, mezi nimi i senátorka Miluše Horská, obyvatelé Domova a veřejnost, je zahajovacím aktem výstavy obrazů Josefa Dvořáčka, přeloučského výtvarníka. Na třicet obrazů různých velikostí, od menších po velkoformátové, je rozmístěno ve vstupní hale a přilehlých volně přístupných místnostech. Výstava potrvá nejméně do ledna 2014.
„Žiju a tvořím v Přelouči. Moje tvorba kombinované techniky jsou koláže vjemů, pocitů a vzpomínek z přírody a okolního světa přetvořené mojí fantazií, od reality k abstrakci – od viděného k tušenému. Zhmotnělé bizarní představy, kterými se snažím přitahovat pozornost diváka, navozují pocity odhalovaného tajemství, objevování nových, ve tvarech ukrytých souvislostí a smyslů. Zachycuji prchavé okamžiky či fascinující momenty, což dává obrazům zvláštní citový náboj“ uvedl Josef Dvořáček.
Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje, věnující se seniorům již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením, přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním demence nové trendy a koncepční přístupy. V současné době začíná být uznávaným „odborníkem“ především na poskytování péče seniorům s onemocněním demence. Domov provozuje také odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro seniory a seniorské záležitosti
Více na www.domovufontany.cz
Kontakt:
Mgr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.: 724 496 027
email: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz


Vánoční trhy a slavnostní atmosféra v Domově u fontány v Přelouči

Dne 15. 12. 2013 se uskuteční již tradiční akce „Vánoční neděle v Domově u fontány“. V neděli od jedné hodiny se na nádvoří Domova rozezní koledy, zavoní cukroví a svařené víno a otevře se tradiční řemeslný trh.
V období Vánoc, které by mělo být především časem pohody a rozjímání, sdílení a štěstí, se snažíme atmosféru přinést blíž k našim obyvatelům, protože mnozí z nich již nemají dost sil k tomu, aby si ji užili bez naší pomoci. Jsem potěšena, že se obyvatelé Domova, ale i jejich rodiny a veřejnost na Vánoční neděli v Domově u fontány těší a užívají si ji“ uvedla ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.
Program akce spočívá v převážně rukodělném trhu, který se odehrává přímo na nádvoří Domova. Nezapomíná se ani na malé návštěvníky, kteří v dětském koutku naleznou projížďky na koni, ale i velmi oblíbené malování na obličej. V odpoledních hodinách společně rozsvítíme vánoční strom a v podání dětí ze Zvláštní školy zazní vánoční koledy. Závěr akce patří hudebnímu vystoupení v jídelně Domova.
Letos přijalo pozvání k návštěvě akce i mnoho významných hostů. Za všechny jmenuji především hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, senátora Radka Martínka. Dále přijali pozvání i další zástupci Kraje, starostové obcí a představitelé firem, se kterými spolupracujeme. Vážím si, že se Domov u fontány dostává do povědomí široké veřejnosti“ dodala ředitelka Fomiczewová.
Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje, věnující se seniorům již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením, přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním demence nové trendy a koncepční přístupy. V současné době začíná být uznávaným „odborníkem“ především na poskytování péče seniorům s onemocněním demence. Domov provozuje také odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro seniory a seniorské záležitosti
Více na www.domovufontany.cz
Kontakt:
Mgr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.: 724 496 027
email: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz