Návštěvy za sklem se RUŠÍ

S platností od 24. 5. 2021 dochází pro velmi nízký zájem ke zrušení návštěv za sklem.

Klienty Domova je možné navštívit osobně, a to za dodržení platných pravidel pro osobní návštěvy (více zde: Pravidla pro osobní schůzky s klienty Domova – (domovufontany.cz))

Děkujeme za pochopení.