Pravidla pro osobní schůzky s klienty Domova

 • Pro osobní návštěvy není předem nutná rezervace.
 • Podmínkou pro umožnění osobní návštěvy je předložení negativního výsledku testu na COVID-19 ne starší 48 hodin nebo potvrzení od praktického lékaře o prodělaném COVID onemocnění, které neproběhlo dříve než začátkem října 2020.
 • otestovat se můžete v odběrových místech (více na stránkách koronavirus.mzcr.cz)
 • otestovat se můžete nechat také v Domově u fontány v následujících termínech: 26. 1. 2021, 29. 1. 2021, 2. 2. 2021, 5. 2. 2021, 9. 2. 2021 a 12. 2. 2021, a to v čase 15:00-16:00.
 • na testování v Domově u fontány je nutné se objednat na tel. 607 089 048 v pracovních dnech v čase 8:00-10:00 a 12:00-14:00. Pozor, další test lze provést až za 5 dnů, plánujte prosím své návštěvy do 48 hodin po provedení testu.
 • Návštěvní doba: každý den v čase 8:30 – 10:30 a 13:00 – 15:30
 • Po celou dobu návštěvy je nutné mít na obličeji respirátor třídy FFP 2 či KN95 bez výdechového ventilu, bez něj nebudete do Domova vpuštěni (respirátor si, prosím, obstarejte před samotnou návštěvou, jeho zakoupení v Domově u fontány nebude možné)
 • Návštěva je možná v maximálním počtu dvou osob.
 • Délka osobní návštěvy je 30 minut.
 • Při vstupu hlavním vchodem budete dotazováni na Váš zdravotní stav, samozřejmostí je měření teploty, která nesmí přesáhnout 37,5°C a vydezinfikované ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního vchodu).
 • Vždy se nahlaste na recepci, a dbejte pokynů zaměstnanců.