Pravidla pro vycházky klientů mimo areál Domova u fontány

Nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN s účinností od 12.4.2021 do odvolání, které upravuje vycházky klientů mimo areál sociálních služeb (k nahlédnutí ZDE).

Klienti, kteří jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 2. očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní, nemusí v případě opuštění areálu Domova po návratu podstoupit preventivní karanténu (tzv. izolaci) a následné antigenní POC testy. Klienti, kteří tuto podmínku nesplňují, musí bezprostředně po návratu dodržet karanténní opatření a podstoupit antigenní POC testování. První test bude proveden do 72 hodin od návratu do Domova, druhé testování bude za další 3 až 4 dny. Karanténní opatření budou ukončena v případě negativních výsledků obou testů.

Vzhledem k podmínce izolace klienta v oddělených prostorách nejsme schopni umožnit klientům, s výjimkou klientů v jednolůžkových pokojích, pobyt mimo areál Domova. Toto omezení se netýká klientů, kteří jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 2. očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Nadále však platí, že bude umožněna návštěva klienta v Domově a jeho areálu dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN s účinnosti od 12. 4. 2021 do odvolání (k nahlédnutí ZDE).   Pokud tedy nespadá návštěva do vládou stanovených výjimek, je nutné se podrobit antigennímu testování. Platnost antigenního testu s negativním výsledkem je stanovena na 48 hodin. Kromě testování v Domově (více zde) lze využít také možnost testovacích center, viz. www.koronavirus.mzcr.cz

Nadále platí možnost sjednání návštěvy „za sklem“ (více zde).