Pravidla pro osobní schůzky s klienty Domova

Informace pro uskutečnění návštěvy

   NÁVŠTĚVNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH A NA NOVÝ ROK

   24. 12. 2021                  10:00 – 13:00

   25. – 26. 12. 2021         13:00 – 17:00

   1. 1. 2021                      13:00 – 17:00

S platností od 2. srpna 2021 je Domov u fontány otevřen veřejnosti v těchto časech:

PONDĚLÍ – PÁTEK         8:30-10:00                 13:00-17:00

SOBOTA                                                            13:00-17:00

NEDĚLE                                                             13:00-14:30

 


Podmínky pro umožnění osobní návštěvy

S platností od 17. prosince 2021 je možné navštívit klienty na všech odděleních. Návštěva nebude možná pouze u klientů, kteří musejí dodržet izolaci. V takovém případě je rodina vždy telefonicky informována.

Klienty Domova lze navštívit za těchto podmínek:

  • že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 
  • s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že dále splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SAviru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  • Po celou dobu návštěvy je nutné mít na obličeji respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, bez něj nebudete do Domova vpuštěni(respirátor si, prosím, obstarejte před samotnou návštěvou, jeho zakoupení v Domově u fontány nebude možné). Výjimka se týká dětí, které doposud nezahájily školní povinnou docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání číření kapének.
  • Při vstupu hlavním vchodem budete dotazováni na Váš zdravotní stav, samozřejmostí je měření teploty, která nesmí přesáhnout 37°C a vydezinfikované ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního vchodu).
  • Vždy se nahlaste na recepci, a dbejte pokynů zaměstnanců.

Informace k testování návštěv

S platností od 15. listopadu 2021 dochází ke změně návštěvní doby následovně:

  • Testování probíhá každý pátek v čase 14:00-14:30, a to až do odvolání.
  • Testovací místo v Domově u fontány slouží pro testování návštěv klientů.
  • Na test není nutné se objednávat.
  • Otestovat se můžete v odběrových místech (více na stránkách koronavirus.mzcr.cz).

Testovací místo je v prostoru bývalé vrátnice.