Pravidla pro osobní schůzky s klienty Domova

S platností od 14. března 2022 je možné navštívit klienty na všech odděleních bez časového omezení. Návštěva nebude možná pouze u klientů, kteří musejí dodržet izolaci. V takovém případě je rodina vždy telefonicky informována.

Vaše blízké lze navštívit za dodržení jedné podmínky – po celou dobu návštěvy je nutné mít ve vnitřních prostorech Domova na obličeji respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Respirátor si, prosím, obstarejte před samotnou návštěvou, jeho zakoupení v Domově u fontány nebude možné. Výjimka se týká dětí, které doposud nezahájily školní povinnou docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání číření kapének.