Pravidla pro osobní schůzky s klienty Domova

Informace pro uskutečnění návštěvy

S platností od 1. června 2021 dochází k rozšíření návštěvní doby následovně:

pondělí 8:30-10:00          13:00 – 14:30

úterý     8:30-10:00          13:00 – 15:30

středa   8:30-10:00          13:00 – 17:00

čtvrtek  8:30-10:00          13:00 – 14:30

pátek     8:30-10:00         13:00 – 15:30

sobota  8:30-10:00          13:00 – 17:00

neděle   8:30-10:00         13:00 – 14:30


Podmínky pro umožnění osobní návštěvy

S platností od 8. června 2021 dochází ke změnám podmínek pro umožnění osobních návštěv, a to následovně:

 • Předložení negativního výsledku testu na COVID-19:
  • RT-PCR vyšetřením, které nesmí být starší 7dnů,
  • antigenní POC test, který nesmí být starší 72 hodin,
  • absolvování povinného testování zaměstnanců – předložením potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, které nesmí být starší 72 hodin,
  • absolvování povinného testování v rámci školského zařízení – předložením potvrzení od školy nebo čestným prohlášením, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, které nesmí být starší 72 hodin,
  • návštěva si v Domově sama provede vlastní, preventivní POC test určený k sebetestování
 • Předložení národního certifikátu o provedení očkování proti COVID-19:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • Prokázání se potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.
 • Po celou dobu návštěvy je nutné mít na obličeji respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, bez něj nebudete do Domova vpuštěni(respirátor si, prosím, obstarejte před samotnou návštěvou, jeho zakoupení v Domově u fontány nebude možné). U dětí od 3 do 15  let věku postačuje zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou.  
 • Při vstupu hlavním vchodem budete dotazováni na Váš zdravotní stav, samozřejmostí je měření teploty, která nesmí přesáhnout 37°C a vydezinfikované ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního vchodu).
 • Vždy se nahlaste na recepci, a dbejte pokynů zaměstnanců.

Informace k testování návštěv

 • Testování probíhá každé úterý a pátek v čase 14:00-14:30, a to až do odvolání.
 • Testovací místo v Domově u fontány slouží pro testování návštěv klientů.
 • Na test není nutné se objednávat.
 • Test lze provést jednou za 7 dní, plánujte prosím své návštěvy do 72 hodin po provedení testu.
 • Otestovat se můžete v odběrových místech (více na stránkách koronavirus.mzcr.cz).

Testovací místo je v prostoru bývalé vrátnice.