Individuální přístup je v sociálních službách klíčový

V Domově u fontány poskytujeme péči 155 seniorům a osobám s onemocněním demence. Nicméně ani v tomto velkém počtu nesmíme zapomínat na individuální přání a potřeby, neboť právě jejich uspokojení přináší našim klientům největší pocity radosti, důvěry a bezpečí. Abychom toho byli schopni, musíme naše obyvatele velmi dobře poznat, a to co nejdříve po tom, co u nás začnou žít. K tomu našim pracovníkům pomáhá tzv. Životní příběh klienta, což je dokument, díky kterému naši pracovníci vědí, co má konkrétní klient rád, kterým vzpomínkám bychom se měli např. vyhnout, jakým aktivitám se věnoval v průběhu svého života, ale také sny a přání, které v sobě stále uchovává a jejichž splnění mu může přinést velké uspokojení a vnitřní klid.

Příkladem může být nedávný výlet naší klientky paní Jiřiny do rodné vesnice. Jejím velkým přáním bylo navštívit místní kostel, ale i lidi blízké jejímu srdci. To se jí díky našim pracovníkům vyplnilo. Výlet to byl plný silných emocí, a i po návratu do našeho Domova bylo vidět, jakou velkou radost paní Jiřině přineslo splnění takovéhoto nevelkého přání.

Součástí individuálního přístupu je také aktivizace „šitá“ na míru konkrétnímu klientovi. Opět uvedeme konkrétní příklad. Pan Jiří je inženýr chemie a čas od času požádá pečovatele, aby mu vytiskli Periodickou soustavu prvků, o kterých se poté s velkou chutí rozpovídá. Velmi rád zaměstnance také zkouší, jak jsou na tom se svými znalostmi a mívá radost, když je nachytá na něčem, co nevědí 😊

Chce-li být poskytovatel sociálních služeb uznávaný odborníky a vyhledávaným místem svých budoucích klientů, musí klást na individualizaci péče velký důraz. V našem Domově se tak děje, a právě proto je držitelem hned několika důležitých ocenění, jakým je např. certifikát Vážka® za poskytování kvalitní péče osobám s onemocněním demence, který Domov u fontány letos v květnu již po páté obhájil, dále certifikát Značka kvality, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR za kvalitní péči o klienty sociálních služeb, a v neposlední řadě také certifikát Paliativního přístupu v rozšířené podobě, který je udělen v případě, že poskytovatel sociálních služeb prokáže profesionální a kvalitní péči o klienty v závěru jejich života.

  

 

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.