Klientům s onemocněním demence nabízíme pestré využití volného času

Bylo tomu právě včera 21. září, kdy jsme si připomněli světový den Alzheimerovy demence. Demence je onemocnění centrálního nervového systému, které v jednotlivých stádiích postupně limituje soběstačnost člověka a prohlubuje potřebu péče. I tak ale existují možnosti, jak zásadním způsobem zvýšit kvalitu života člověka s touto nemocí. Zaměříme-li se na nefarmakologické přístupy péče, zjistíme, že široké spektrum intervencí (přístupů) umožňuje na individuální úrovni zlepšit projevy demence, jako jsou apatie, zmatenost nebo bloudění. Rádi bychom Vám proto představili některé z mnoha používaných intervencí péče, které v Domově u fontány aplikujeme za účelem zmírnění progrese onemocnění a zachování soběstačnosti našich klientů.

Klienti Domova u fontány si užívají pestrou paletu činností

Velmi oblíbenou intervencí, která má pozitivní vliv na zlepšení paměti, je kognitivní trénink. Pracovníci Domova využívají různé kognitivní sady, pořádají kvízy anebo pomocí tabletů pomáhají klientům při udržování kognitivních funkcí. Nezastupitelné místo má reminiscence. Jedná se o tzv. vzpomínání, které pomocí rozhovorů, předmětů, fotografií nebo vůní stimuluje vzpomínky a tím zlepšuje komunikační dovednosti klientů s onemocněním demence. Reminiscence současně umožňuje navození příjemných vzpomínek, což pozitivně ovlivňuje projevy Alzheimerovy demence.

Další činnost, která se mezi klienty těší veliké oblibě, je garden terapie. Ta se provádí pomocí mobilních zahrádek a současně se při práci s bylinkami a kytkami aplikuje aromaterapie, která podobně jako reminiscence navozuje příjemné vzpomínky, zklidnění a uvolnění klientů s demencí.

Nelze zapomenout ani na široké spektrum pet terapie, která je klientům Domova pravidelně nabízena. Od canisterapie, přes kontakt s exotickými zvířaty až po zvířata ze statku.

Kromě výše zmíněných nefarmakologických přístupů péče nabízí Domov u fontány také muzikoterapii, dramaterapii, taneční a hudební terapii nebo Kuchařinky. Kuchařinky je aktivita, která umožňuje v rámci přípravy jídla procvičit jemnou a hrubou motoriku a pomocí vůní a vzpomínek při vaření zvyšuje soběstačnost a autonomii klienta.

Ačkoli je onemocnění demence stále nevyléčitelné, věříme, že správným přístupem, a za použití správných metod, dokážeme reagovat na projevy demence a tím zpříjemnit podzim života našich klientů s tímto onemocněním.

print

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.