Podání žádosti do služby Domov pro seniory A Domov se zvláštním režimem

Proces přijetí do Domova je zahájen podáním písemné „Žádosti o přijetí“ nebo projeveným zájmem o přijetí (žádost s Vámi následně vyplní sociální pracovnice).

Tiskopis „Žádost o přijetí“ můžete získat:
 • u sociální pracovnice Domova u fontány – kancelář ve vstupní hale;
 • ve vstupní hale Domova u fontány na místě s propagačními materiály;
 • na webové stránce www.domovufontany.cz v dokumentech pro zájemce
 • na vyžádání Vám ji zašleme emailem či poštou.
Dokumenty potřebné k žádosti:
 • aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře (součást formuláře „Žádost o přijetí“);
 • v případě, že máte ustanoveného opatrovníka, žádáme o předložení dokumentu, kterým bude prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení);
 • v případě, že jste zastupován/a, žádáme o předložení Usnesení o zastoupení členem domácnosti schválené příslušným soudem;
 • v případě, že je Vám poskytována nápomoc při rozhodování, nebo máte sepsané předběžné prohlášení, žádáme o doložení smlouvy o nápomoci, předběžného prohlášení schválené příslušným soudem.
Podání žádosti

Vyplněnou žádost s doplňujícími, výše uvedenými dokumenty, je možné podat:

 • osobním předáním v Domově (kancelář ve vstupní hale);
 • odesláním poštou na adresu Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč;
 • odesláním naskenované žádosti na email zadosti@domovufontany.cz.

Veškeré údaje uvedené v „Žádosti o přijetí“ musí být pravdivé. Žádost je podepsána žadatelem/opatrovníkem/zástupcem. Pokud žádost není podepsána (z důvodu, že žadatel není schopen posoudit důsledky svého jednání nebo není schopen podpisu z fyzického důvodu a nemá ustanoveného opatrovníka/zástupce), bude jeho vůle podat žádost ověřena v průběhu sociálního šetření.