Podání žádosti do odlehčovací služby

Proces přijetí do Odlehčovací služby Domova je zahájen podáním písemné „Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby“ nebo projeveným zájmem o odlehčovací službu (žádost s Vámi následně vyplní sociální pracovnice).

Tiskopis „Žádost o poskytnutí odlehčovací služby“ můžete získat:

 • u sociální pracovnice Domova u fontány – kancelář ve vstupní hale;
 • ve vstupní hale Domova u fontány na místě s propagačními materiály;
 • na webové stránce domovufontany.cz v dokumentech pro zájemce o odlehčovací službu
 • na vyžádání Vám ji zašleme emailem či poštou.

Dokumenty potřebné k žádosti o poskytnutí odlehčovací služby:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby žádající o odlehčovací službu;
 • v případě, že máte ustanoveného opatrovníka, žádáme o předložení dokumentu, kterým bude prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení);
 • v případě, že jste zastupován/a, žádáme o předložení dohody o zastupování členem domácnosti schválené příslušným soudem nebo ověřenou plnou moc;
 • v případě, že je Vám poskytována nápomoc při rozhodování, žádáme o doložení smlouvy o nápomoci schválenou příslušným soudem.

Podání žádosti o poskytnutí odlehčovací služby

Vyplněnou žádost s doplňujícími, výše uvedenými dokumenty, je možné podat:

 • osobním předáním v Domově (kancelář ve vstupní hale);
 • odesláním poštou na adresu Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč;
 • odesláním naskenované žádosti na email zadosti@domovufontany.cz.

Veškeré údaje uvedené v „Žádosti o poskytnutí odlehčovací služby“ musí být pravdivé. Žádost je podepsána žadatelem/opatrovníkem/zástupcem. Pokud žádost není podepsána (z důvodu, že žadatel není schopen posoudit důsledky svého jednání nebo není schopen podpisu z fyzického důvodu a nemá ustanoveného opatrovníka/zástupce), bude jeho vůle podat žádost ověřena v průběhu sociálního šetření v místě pobytu žadatele (bude provedeno max. do 60 dnů od podání žádosti).

Žádost bude posouzena a žadatel ve lhůtě max. do 90 dnů obdrží písemné vyjádření
o přijetí nebo zařazení do pořadníku žadatelů.