Podpořte nás

print

https://www.domovufontany.cz/data/_text/000036/srdce.pngJak nás podpořit?

Vážení čtenáři našich stránek,
pokud máte zájem podpořit naši činnost, velmi rádi Vaši iniciativu přivítáme. Je na Vašem uvážení, jakou formu daru či příspěvku zvolíte. Finanční dary budou použity pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, k zajištění důstojného a spokojeného života našich klientů nebo k účelu, který si jako dárce zvolíte. Pokud zvolíte formu věcného daru, budeme s Vámi rádi konzultovat jeho konkrétní podobu. Darovací smlouva je samozřejmostí.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na naši činnost a pomáhají nám tím naplnit naše cíle a poslání. Každého daru si velmi vážíme.
Pro vystavení a podpis darovací smlouvy nebo pro domluvu ve věci užití finančního daru prosím kontaktujte vedoucí ekonomického úseku,  Hanu Čvandovou

Kontakt: hana.cvandova@domovufontany.cz
Tel.: 737 316 079