Ocenění

print

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY ZA PÉČI O KLIENTA

Certifikát Značky kvality uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Domov u fontány získal čtyři hvězdy z 5 možných, nicméně v kategorii péče o klienta získal plný počet – tedy pět hvězd –  v té době jako jediný v Pardubickém kraji.
Certifikát Vážka
uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Domov u fontány získal tento certifikát jako první v Pardubickém kraji.
Certifikát Garanci kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami uděluje Česká společnost pro léčbu rány, který naše zdravotní sestry získaly jako první v republice.   

 

 

Certifikaci Paliativního přístupu uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Domov u fontány absolvoval certifikaci v ROZŠÍŘENÉ formě, což znamená, že kromě systematického vzdělávání zaměstnanců v paliativní péči máme zkušenost s klientem s indikovanou paliativní péčí, a dokážeme zajistit 24hodinovou přítomnost zdravotní sestry.