Canisterapie

print

Canisterapie v Domově u fontány

canisterapie_na_oddeleni

Co je canisterapie? Canisterapie je léčebný kontakt člověka se psem, který napomáhá ke zmírnění pocitů osamění, úzkosti a nejednou dokáže člověka vymanit z depresivní nálady.

Mnoho našich klientů mělo v minulosti ve svých domácnostech zvíře a často se jednalo právě o psa nebo kočku, se kterými se v době stěhování do Domova museli rozloučit, a nejen proto jim moc chybí.

Proto náš Domov umožňuje:

  • klientům pořídit si za určitých podmínek menší zvíře,
  • umožňujeme, aby přátelé a rodiny našich klientů přicházeli na návštěvy v doprovodu svého pejska, kterého však musí mít plně pod svým dohledem,
  • zajišťujeme canisterapii.

Většině klientů přináší přítomnost psa nebo kočky a odborně vedená terapie radost a potěšení. Tento způsob terapie je velmi vhodný zejména pro klienty s onemocněním demence, jelikož nenásilnou a příjemnou činností stimuluje smysly a zvyšuje životní elán. Terapie probíhá formou individuální nebo skupinovou, za příznivého počasí se koná i v zahradě domova. Klienti si mohou vyzkoušet např. nasazování obojku, připínání vodítka či vedení psa, jeho krmení, česání anebo jej mohou jen hladit … Všechny tyto zdánlivě bezcenné a snadné činnosti navozují již zmíněnou dobrou náladu, ale klienti se při nich musí i částečně soustředit, jsou motivovaní k pohybové činnosti a k řečovému projevu, trénují paměť a jsou stimulováni k aktivitě. Z fotografií je patrné, že psi svojí přítomností dokáží u našich klientů vyvolat pozitivní naladění a o tom, že úsměv léčí, jistě není pochyb.

   DSC_0123-upr

Všem, kteří s námi již v oblasti canisterapie spolupracují, děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci. Zároveň se obracíme na další canisterapeuty, kteří by měli zájem docházet do Domova u fontány, aby nás v případě zájmu neváhali kontaktovat. Svou návštěvou by jistě našim klientům zpříjemnili život. Děkujeme.