Prohlášení o přístupnosti

print

Použité metodiky

Webová prezentace domovufontany.cz byla vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámnějších metodik používaných v České republice. Konkrétně se jedná o Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaný MI ČR a Metodický návod Blind Friendly Web vydaný a průběžně aktualizovaný organizací SONS (http://www.sons.cz).

Zpracování

Tento portál používá software Open Source System WordPress se šablonou Catch Box Struktura dokumentu je tvořena kódem validním dle DTD HTML 5.0 Strict, formátování a vizuální stránka prezentace je zajištěna prostřednictvím CSS (kaskádových stylů). K dispozici je i speciální CSS soubor pro tisk. Jednotky velikosti textů jsou relativní, díky čemuž je uživateli umožněno přizpůsobit si velikost textu jeho potřebám.

Platnost prohlášení

Toto prohlášení je platné ke dni vydání – 19.10.2015. Za případnou neshodu v důsledku pozdější aktualizace obsahu provozovatelem prezentace se omlouváme a prosíme o případné upozornění.

Kontakt na autora

I přes veškerou naši snahu vytvořit tento web co nejpřístupnější, je možné, že se při prohlížení této webové prezentace setkáte s nějakými problémy. V takovém případě Vás prosíme, aby jste nám tuto skutečnost oznámili, abychom mohli co nejdříve sjednat nápravu. Děkujeme.

Tomáš Vyhnálek – (WebTom)
Ledec 9, 535 01 Přelouč

Tel.: 605 451 870
admin@tom-vyhnalek.cz
www.web.tom-vyhnalek.cz