Komunikace o paliativní péči

Komunikací o paliativní péči rozumíme, jakým způsobem se o paliativní péči mluví s klienty, zaměstnanci, rodinami, dobrovolníky nebo širokou veřejností. Do této tématiky také spadá to, jak v rámci poskytované péče komunikují jednotliví zaměstnanci Domova mezi sebou. Je důležité, aby bylo povědomí o poskytování paliativní péče stále rozšiřováno. Jedním z důvodů, proč je nutné se o paliativní péči bavit je i to, že mnohdy je na ni nahlíženo jako na strašáka. Spousta lidí má obavy, když se řekne paliativní péče. Ve skutečnosti je to právě paliativní péče, která může dobře nastavit kvalitu života a umožní i v pokročilém onemocnění vést plnohodnotný život.

Klienti Domova u fontány jsou s paliativní péčí a jejích možnostech seznamováni zejména pomocí rozhovorů se sociální pracovnicí, zdravotní sestrou nebo vedoucí oddělení přímé péče. Rozhovory na témata paliativní péče mohou být velmi náročné, protože se dotýkají té nejcennější věci, kterou člověk má, tedy života. Tyto rozhovory jsou vedené převážně na žádost klienta nebo rodiny, které o tuto problematiku projeví zájem například vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu. Do procesu informovanosti o paliativní péči vstupuje také lékař Domova, který, po zhodnocení zdravotního stavu klienta a po vzájemné dohodě s klientem nebo rodinou, nabízí informace o tom, jakým způsobem může být paliativní péče pro klienta přínosná. Důležitou roli v této oblasti zastávají právě zdravotní sestry a vedoucí oddělení přímé péče, které díky své specializaci a praxi dokáží předat informace srozumitelně a dokáží vytvořit pro klienta a jeho rodinu bezpečné prostředí pro komunikaci.

Kromě samotných rozhovorů je paliativní péče a její oblasti průběžně zařazována mezi články v měsíčníku Fontánka. Otázkám paliativní péče se Domov věnuje také na Radě klientů. Povědomí o paliativní péči se snažíme rozšiřovat i mezi rodinami našich klientů. Pro ně a pro širokou veřejnost jsou dostupné informace například na internetových stránkách Domova, nebo pomocí letáků, které vysvětlují, co je paliativní péče a komu je určena.

Součástí poskytování paliativní péče je také možnost umožnit klientům mluvit s personálem o otázkách, které je trápí, o smyslu života, o strachu z nemoci nebo o možnostech péče v závěru života. Pracovníci jsou v těchto tématech průběžně vzděláváni, a rádi Vám poskytnou veškeré potřebné informace.

Dobrá praxe v Domově u fontány

Domov u fontány si uvědomuje, že do péče o klienta vstupují všichni zaměstnanci. Proto byla informovanost o principech paliativní péče předána také pracovníkům kuchyně, údržby, prádelny a úklidu. Všichni tito pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci paliativní péče. Pracovnice úklidu, které jsou denně v kontaktu s klienty, vědí, že se mohou také zapojit například do hodnocení bolesti klienta. Vědí, na koho se obrátit v případě, když vidí u klienta projev bolesti. Rovněž tak pracovníci kuchyně ve spolupráci s úsekem péče o klienta dokáží klientům v paliativní péči připravit jídlo, které jim bude vzhledem k jejich zdravotnímu stavu vyhovovat. Stejně tak se do péče o klienta v paliativním režimu zapojují pracovnici údržby, například zvětšením lůžka klientky, která nemohla samostatně měnit polohu na lůžku. Informovanost o paliativní péči tak ve svém důsledku zvyšuje kvalitu poskytnuté péče a poukazuje na to, že všichni zaměstnanci Domova jsou spoluzodpovědní za to, jak se naši klienti cítí a zda jsou spokojeni.

Mgr. Rastislav Ostríž, DiS., manažer kvality

Publikováno ve Fontánce 02/2021.