Jak v Domově u fontány pečujeme o klienty s Alzheimerovou demencí

Domov u fontány se, mimo jiné, specializuje také na poskytování péče lidem s Alzheimerovou a jinými typy demencí. Péče o lidi s onemocněním demence je fyzicky i psychicky velmi náročná. Klade vysoké nároky na fyzickou zdatnost, ale také na psychickou odolnost. Pracovníci se musí neustále vzdělávat v konceptech péče, komunikačních metodách, legislativě apod. Klient s onemocněním demence vyžaduje ve většině případů 24hodinovou péči a pomoc odborníků.

Komplexnost a náročnost poskytované péče je viditelná v rozmanitosti nepostradatelných profesí, jako jsou všeobecné nebo praktické sestry, pečovatelé, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci, rehabilitační pracovníci apod., kteří zajištují ošetřovatelskou a sociální péči, aktivizaci, cvičení a mnoho jiných odborných úkonů, na které musí být náležitě proškoleni nebo musí disponovat potřebným vzděláním.

Klient s Alzheimerovou nemocí ovšem potřebuje pomoc i v jiných oblastech, než je péče o sebe sama. Proto je nutné zajistit paletu dalších pracovníků, kteří jim pomohou s přípravou stravy, vypráním prádla, správou financí, úklidem nebo běžnými opravami. Ti všichni společně, každý jinak, zajišťují nepřetržitou, komplexní, kvalitní a odbornou péči o člověka s demencí.

Kvalita v sociálních službách se zaměřením na péči o lidi s Alzheimerovou demencí je sledována také v procesu certifikace Vážka®. V procesu certifikace se hodnotí spousta kritérií, které poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě poskytované služby. Domov u fontány získal certifikát Vážka® v roce 2014 a následně ji obhájil v roce 2015, 2017 a 2020. Další certifikace nás čeká v příštím roce.

Z hodnotících oblastí, které certifikátoři kontrolují, se nabízí např.:

 • různorodost nabízených aktivit,
 • spolupráce s rodinou klienta,
 • prostředí Domova,
 • vybavenost,
 • zdravotní péče,
 • stupeň individuality při poskytování péče,
 • bezpečnost,
 • vzdělávání pracovníků,
 • výživa a hydratace,
 • stravování,
 • hygiena apod.

Všechny výše zmíněné oblasti obsahují další dílčí kritéria hodnocení. Certifikát Vážka® je udělován Českou alzheimerovskou společností, která se již 25 let orientuje na kvalitu a vzdělávání v oblasti péče o lidi s Alzheimerovou demencí.