Péče o lidi s Alzheimerovou demencí

Oblast péče o člověka s Alzheimerovou demencí je relativně obsáhlá. V prostředí sociálních služeb se do značné míry využívají nefarmakologické přístupy péče (NPP). Nefarmakologické přístupy péče jsou součástí managementu demence[1]. Pozůstávají metod, které jsou svým charakterem zaměřené přímo na specifické projevy onemocnění.

Mezi tyto přístupy řadíme:

 • validaci,
 • reminiscenci,
 • bazální stimulaci,
 • kognitivní terapii,
 • orientace realitou,
 • videotrénink interakcí,
 • simulated presence,
 • muzikoterapie,
 • lifestyle approach,
 • garden terapie apod.

Paleta nefarmakologických přístupů se za poslední dvě desetiletí neustále zvětšuje. U spousty přístupů jsou vedené rozsáhle studie potvrzující jejich účinek. Tyto metody jsou primárně určeny pro navázání vztahu s nemocným, pochopení jeho potřeb, zklidnění projevů nemoci a možnosti prožívat okamžiky svého života plnohodnotně. Podmínkou používání nefarmakologických přístupů je znalost jejich aplikace a především znalost samotného klienta. Ne každý klient bude benefitovat z reminiscence. V mnoha případech, zejména má-li klient negativní a bolestivou minulost, může aplikace reminiscenčního přístupu klientovi spíše uškodit. Stejně tak je tomu v případě garden terapie, aromaterapie nebo muzikoterapie. Při jejich aplikaci je nanejvýš důležité znát vztah klienta k těmto činnostem, individualizovat nikoli zobecňovat přístup a ujistit se, že vybrané činnosti budou pro klienta prospěšné. 

Správná aplikace nefarmakologického přístupu by měla vycházet z jasně stanovených cílů a kroků, které na sebe navazují, např.:

 1. Management nefarmakologického přístupu péče, plánování NPP[2].
 2. Znalost klienta: biografický model.
 3. Dostatečná základna informací o denním režimu klienta, libostech, nelibostech apod. od rodiny, blízkých a přátel.
 4. Personál proškolen v daných metodách péče o člověka s demencí.
 5. Celistvost daného přístupu/programu (požadovaný rozsah hodin, praxe apod.).
 6. Volba NPP dle stavu klienta, variabilita a multicentrický přístup.
 7. Definice očekávání/výstupů z používaní zvolené metody u klienta.[3]
 8. Vyhodnocování dopadu používaných nefarmakologických metod.

Příkladem správného použití nefarmakologické péče je níže uvedená tabulka. Jednotlivé přístupy jsou aplikované v závislosti na určených cílech intervence[4]:

V Domově u fontány nabízíme širokou paletu nefarmakologických přístupů. Mezi nejoblíbenější patří reminiscence, muzikoterapie, bazální stimulace a kognitivní trénink. Pracovníci jsou průběžně vzděláváni v jednotlivých metodách NPP. Nabídka vychází z preferencí a projevů klienta a životního příběhu.

[1] Holmerová, I., Janečková, H., Vaňková, H., Veleta, P., Nefarmakologické přístupy v terapii alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené postižené, psychiatrie pro praxy, 4/2005, str. 180-184

[2] 302 Found [online]. Copyright © [cit. 14.09.2021]. Dostupné z: https://www.ijiapp.com/doi/IJPP/pdf/10.5005/jp-journals-10067-0038

[3] Nefarmakologické přístupy k pacientům s demencí – PDF Free Download. Představujeme Vám pohodlné a bezplatné nástroje pro publikování a sdílení informací. [online]. Copyright © DocPlayer.cz [cit. 14.09.2021]. Dostupné z: https://docplayer.cz/10326194-Nefarmakologicke-pristupy-k-pacientum-s-demenci.html

[4] Object moved [online]. Copyright ©y [cit. 15.09.2021]. Dostupné z: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/17-03-2021/Nefarmakologicke-metody-a-pristupy-v-liecbe-demencii.pdf